อุปกรณ์ รอกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย โซฮัล นวัตกรรมรอกนิรภัยสำหรับอาคารสูง รอกนิรภัยเพลิงไหม้และอัคคีภัย ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน หรือเพลิงไหม้อาคารเท่านั้น การใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ อุปกรณ์ รอกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย โซฮัล นวัตกรรมรอกนิรภัยสำหรับอาคารสูง รอกนิรภัยเพลิงไหม้และอัคคีภัย สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุด 150 กิโลกรัม ต่อการโรยตัวลงสู่ด้านล่างต่อ 1 รอบเท่านั้น