ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ Water Mist  1. Class A fires are fires in ordinary combustibles such as wood, paper, cloth, trash, and plastics.
  2. Class B fires are fires in flammable liquids such as gasoline, petroleum oil and paint. Class B fires also include flammable gases such as propane and butane. Class B fires do not include fires involving cooking oils and grease.
  3. Class C fires are fires involving energized electical equipment such as motors, transformers, and appliances. Remove the power and the Class C fire becomes one of the other classes of fire.
  4. Class D fires are fires in combustible metals such as potassium, sodium, aluminum, and magnesium.
  5. Class K fires are fires in cooking oils and greases such as animals fats and vegetable fats.

คุณสมบัติ

1. ดับไฟ Class A,Class B,Class C,Class D,Class K

2. สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของไฟ ได้อย่างถาวร

3. สามารถดับไฟ ได้เร็วกว่าน้ำถึง 20 เท่า และวัสดุที่เกิดเพลิงไหม้เย็นตัวลง อย่างรวดเร็ว

4. ไม่มีสารพิษ และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นสารดับเพลิง Non CFC

5. ได้รับมาตรฐาน UL,ULC NFPA 18(Wetting Agent)

6. ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดจากสถาบัน WGK1/TUV

7. ได้รับใบรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ดับไฟ Class C(ไฟฟ้า) ที่ 6,000 โวลต์