ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำสื่อไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบหลังฉีดทำให้ไม่เกิดความสกปรกและเสียหาย ต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า ขณะฉีดใช้งานจะทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจนหรือปริมาณไอเชื้อเพลิง ในอากาศลดลงถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง

เหมาะสำหรับติดตั้ง : 

อาคารสำนักงาน ห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมและไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ

ข้อควรระวัง : 

ควรวางไว้ในที่ร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก และปราศจากแสงแดดส่องถึง หรือใกล้เตาไฟ และไม่ควรจับปลายหัวฉีดก๊าซ CO2 ขณะใช้งาน และหลังใช้งานใหม่ๆ