FOAM AR-AFFF FIRE EXTINGUISHER PORTABLE


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ขนาด 2.5 แกลลอน หรือเทียบเท่ากับ 9.0 ลิตร หรือ 20 ปอนด์

- ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

- บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น (AR-AFFF) เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของ เชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดอากาศมาทำปฏิกิริยาจึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ต่อไปได้

- น้ำยาได้รับมาตรฐาน UL

ลักษณะการทำงาน: สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ทั้ง 3 ทาง คือ

1. น้ำ ทำหน้าที่ลดความร้อน

2. ฟองโฟม ทำหน้าที่ปิดกั้นออกซิเจนในอากาศ

3. ชั้นฟิล์ม (Aqueous Film) ทำหน้าที่ปิดกั้นไอระเหยของน้ำมัน

เหมาะสำหรับติดตั้ง: สถานที่ ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงจำพวกของเหลวต่างๆ

ความสามารถในการดับไฟ  

CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก

CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ ข้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมไปดับไฟ 

CLASS C อันได้แก่วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ำยาโฟมมีน้ำเป็นส่วนประสมซึ่ง น้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า