โปรโมชั่นแรงเดือนนี้

ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

1. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 2 ปอนด์  ราคา 5xx บาท

2. ถังดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ ราคา 6xx บาท

3. ถังดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ ราคา 8xx บาท

4. ถังดับเพลิง  ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ราคา 9xx บาท


ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

1. ถังดับเพลิง BF2000  ขนาด 10 ปอนด์ ราคา 2,XXX บาท

2. ถังดับเพลิง BF2000  ขนาด 15 ปอนด์ ราคา 3,XXX บาท


ถังดับเพลิง ชนิดเคมีชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1. ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 5 ปอนด์ ราคา 1,xxx บาท

2. ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ราคา 1,xxx บาท

3. ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 15 ปอนด์ ราคา 2,xxx บาท

( ถังดับเพลิงเคมีแห้งตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม)


รับ บรรจุถังดับเพลิง  (ราคาคิดตามขนาด) เคมีแห้งเริ่มต้นที่ 250 บาท/ถังเล็ก

บริการตรวจเช็ค รับ-ส่ง ฟรี(กทม และจังหวัดใกล้เคียง) *ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอะไหล่ ในกรณีที่ตัวถังชำรุด