FIRE ALARM SYSTEM

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้” หมายความว่า เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อน หรือเปลวไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึง เพื่อให้สัญญาณเตือนภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญคือ 

1. อุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้ 

2. ตู้ควบคุมระบบ 

3. อุปกรณ์เตือนภัย 

โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกัน ด้วยสายสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งระบบจะทำงานตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรืออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีการกำหนดไว้


อุปกรณ์หลักของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้


ทางบริษัท อำนวยการดับเพลิง จัดจำหน่ายอุปกรณ์-ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System    

รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200  ติดตั้งระบบสัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รับบริการตรวจเช็ค โดยช่างผู้ชำนาญงานProduct / สินค้าที่จำหน่าย Fire Alarm System / ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน และ ฮ่องกง จัดจำหน่ายภายใต้ Brand : CEMEN (Made in TAIWAN) HOCHIKI (Made in U.S.A.) CL (Made in TAIWAN) SYSTEM SENSOR (Made in U.S.A.) NOTIFIER (Made in U.S.A.) EDWARD (Made in U.S.A.) สินค้ารับมาตรฐาน UL