FIRE CABINET

รับผลิตตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตามแบบและขนาดที่ท่านต้องการ


  

 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดท่อเดี่ยว ขนาด 40 x 70 x 20 ซม.

 

  - วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง 

  - ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก

  - กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง

  - สำหรับเก็บ ถังดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง


  

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดท่อคู่ ขนาด 60 x 70 x 20 ซม.

 

  - วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง 

  - ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก

  - กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง

  - สำหรับเก็บ ถังดับเพลิง จำนวน 2 เครื่องตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง Hose Rack ขนาด 80 X 100 X 30 ซม.

  - วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง 

  - ด้านหน้าเป็นกระจกใสธรรมดา หรือ กระจกเซฟตี้ พร้อมขอบยางรองกระจก

  - กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง

  - แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว

  - สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 30 เมตร พร้อมข้อต่อหัวอัด  เกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว

  - กล่องแล็คคล้องสายขนาด 1.5 นิ้ว

  - แองเกิ้ลวาล์ว ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดียวเกลียวนอกอเมริกัน ชนิดทองเหลืองและฝาอุดพร้อมโซ่คล้อง  

   ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง Hose reel ขนาด 80 X 100 X 35 ซม.

  - วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง 

  - ด้านหน้าเป็นกระจกใสธรรมดาหรือกระจกนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก

  - กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง

  - สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางแข็งแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต         ( 30เมตร) พร้อม หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1 นิ้ว

  - บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว

  - แองเกิ้ลวาล์ว ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่คล้อง
ตู้เก็บชุดดับเพลิง Fire Cloth Cabinet ขนาด 120 x 150 x 50 ซม.

  - วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 18 หรือหนากว่า

  - บานประตูแบบ 2 ด้าน

  - ด้านหน้าเป็นกระจกใสธรรมดาหรือกระจกนิรภัย พร้อมขอบยางรองกระจก

  - กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง หรือกุญแจเขาควาย

  - ขาตั้งสูง 10 ซม.

   เหมาะสำหรับใส่

  - เสื้อดับเพลิง 5 ชุด

  - หมวกดับเพลิง 5 ใบ

  - ถุงมือดับเพลิง 5 คู่

  - รองเท้าดับเพลิง 5 คู่